Nieuwe aanvalsdetectieapparatuur in de epilepsiezorg

In 2009 heeft het Teleconsortium (SEIN, Kempenhaeghe, UMCU e.a.) met een ZonMw-subsidie sensoren ontwikkeld om te komen tot een betrouwbare aanvalsdetector. Er zijn twee typen sensoren ontwikkeld. Sensoren verbonden aan de patiënt: een armbandje dat hartslag en beweging meet. En sensoren los van de patiënt: een camera die beeld en geluid opneemt.

De onderzoekers hebben deze sensoren in een al afgerond onderzoek getest. Het armbandje is klaar voor toepassing in de praktijk. Het lijkt erop dat een groot deel (~90%) van alle bedreigende aanvallen (tonisch-clonische aanvallen, langere (>30s) tonische aanvallen en hypermotore aanvallen) gedetecteerd kan worden. Voor de beeld- en geluidsopnames zijn de onderzoekers nog niet zover: ze weten wel dat het mogelijk is om aanvallen te detecteren maar nog niet hoe de alarmen afgesteld moeten worden.

In dit onderzoek gaan de onderzoekers twee belangrijke vervolgstappen zetten:
1. Preklinisch (voor de ziekte merkbaar wordt): het ontwikkelen van analysetechnieken (zogenaamde algoritmes) voor de contactloze sensoren (beeld en geluid) en het voorbereiden van de thuis trial (onderzoek in de thuissituatie).
2. Klinisch (als de ziekte zich geopenbaard heeft): toepassing van het armbandje in de thuissituatie.

De onderzoekers gaan bij 100 kinderen thuis de systemen installeren om te weten te komen: (1) welk percentage van de aanvallen gedetecteerd wordt (2) als er een alarm gaat of er dan altijd sprake is van een aanval. Daarnaast willen de onderzoekers weten wat het gebruik van de systemen voor gezinnen betekent. Deze kennis geeft informatie over hoe de nieuwe sensoren het beste ingezet kunnen worden in de klinische praktijk/in het behandeltraject.

Video over aanvalsdetectie bij epilepsie

Titel: PROMISE: implementatie van nieuwe aanvalsdetectieapparatuur in de epilepsiezorg
Onderzoeker: Dr. Roland Thijs, SEIN
Samenwerkende instituten: SEIN, UMCU, Kempenhaeghe, Universiteit Maastricht en de bedrijven CLB Integrated Solutions en Livassured
Waarde onderzoek: € 997.000
Startdatum: 1 augustus 2017
Looptijd: 3,5 jaar
Bijdrage Epilepsiefonds € 250.000 / Stichting Health Holland € 250.000

Dit betreft translationeel onderzoek van SGF-Fondsen, ZonMw en stichting Health~Holland.