Een toekomst zonder
epilepsie nalaten?

'Ik wil wat teruggeven'

Marga heeft samen met haar man besloten om EpilepsieNL op te nemen in hun testament. Want Marga weet hoe belangrijk dat is. Op haar 14e krijgt ze epilepsie en dat heeft grote impact op haar leven. Na jaren zoeken en volhouden vindt haar arts eindelijk een medicijn dat werkt. Ze wordt aanvalsvrij en geniet weer van het leven. Helaas komen na 17 jaar de aanvallen weer terug. Ze belandt opnieuw in de medische molen en herstart de zoektocht naar nieuwe medicijnen. “Dit is soms lastig en gaat met vallen en opstaan. Het brengt ook weer onzekerheid en beperkingen met zich mee. Want je weet nooit wanneer een aanval komt.” Maar Marga staat positief in het leven en weet dat door onderzoek steeds meer bekend wordt. “Ik wil wat teruggeven, want zonder jullie en de artsen van SEIN was ik nooit zover gekomen. Daarom laat ik na: om oplossingen te vinden voor iederéén met epilepsie.”

Marga nalatenschap

De kracht van een nalatenschap

Het leven van mensen met epilepsie beter maken en werken aan een toekomst zonder epilepsie.

Dankzij giften uit nalatenschappen kunnen onze toponderzoekers door met hun belangrijke werk. Ze ontrafelen de oorzaak van epilepsie, werken aan behandelingen en een betere kwaliteit van leven. Ook innoveren we met elkaar. We verzamelen en verspreiden slimme, praktische oplossingen, bijvoorbeeld rond eten, slapen en sporten. Innovatie die uitgaat van de kracht van mensen en zorgt dat je ook met epilepsie het meeste uit je leven haalt.

Een testament via NuNotariaat

Wist je dat je met jouw testament aan EpilepsieNL kunt nalaten? Als je ons als erfgenaam opneemt in je testament of ons een bedrag nalaat dan is dat vrijgesteld van de erfbelasting. EpilepsieNL werkt samen met NuNotariaat.nl. Via NuNotariaat.nl kun je jouw testament regelen. Een enkel testament kost €299 en twee testamenten kosten €449.
Het online proces bij NuNotariaat wordt door veel mensen als plezierig en efficiënt ervaren, omdat je veel gratis informatie vooraf krijgt en je maar één keer naar de notaris gaat voor het ondertekenen van de akte. NuNotariaat scoort erg goed op klanttevredenheid met een cijfer 8.9 uit ruim 10.000 klantreviews.

Uiteraard staan wij je ook graag te woord als je overweegt ons in je testament op te nemen.

NuNotariaat

Meer weten over nalaten?

Wil je meer weten over nalaten aan EpilepsieNL? Vraag de gratis brochure aan of plan een persoonlijk gesprek.

Vraag de brochure aan Plan een persoonlijk gesprek

Vragen over nalaten?

Hoe gaat dat dan, EpilepsieNL of een ander doel in een testament opnemen?
Dat moet altijd door een notaris gebeuren. Alleen dan is jouw laatste wil namelijk rechtsgeldig.
Je kunt ons vervolgens op twee manieren iets nalaten: via een erfstelling of via een legaat.

Wat is een erfstelling?
Bij een erfstelling benoem je een persoon, organisatie en/of goed doel tot erfgenaam. Je kunt in een testament één of meer erfgenamen benoemen en bepalen wie welk deel van de nalatenschap ontvangt. Na aftrek van alle kosten, schulden en legaten wordt de nalatenschap onder de erfgenamen verdeeld.

Wat is een legaat?
Een legaat is een bepaling in een testament dat je bij overlijden een vast geldbedrag, een percentage van je vermogen of een bepaald goed (een schilderij, een huis, waardevolle juwelen) nalaat aan een persoon of organisatie. Legaten worden als eerste uitgekeerd. Wat overblijft wordt verdeeld onder de erfgenamen.
Een combinatie van een erfstelling en legaat is ook mogelijk. Een notaris kan hierover adviseren.

Wie benoem je als executeur?
In een testament wordt ook een executeur benoemd. Dit is iemand die de uitvaart en het afwikkelen van de nalatenschap verzorgd. Denk aan een vertrouwd persoon, zoals een familielid of bekende. Ook EpilepsieNL kan deze rol vervullen. Laat de executeur wel weten dat je hem of haar benoemt. Zo kun je specifieke wensen bespreken.

Wat is een fonds op naam?
Een fonds op naam is een schenking aan EpilepsieNL met een gerichte invulling die je zelf kunt kiezen. Je maakt een deel van jouw privé- of bedrijfsvermogen vrij voor besteding aan bijvoorbeeld een bepaald onderzoeksdoel. Als je een fonds op naam opricht voor EpilepsieNL, dan beheren wij jouw fonds en besteden we deze schenking of nalatenschap alleen aan de specifieke doelstelling die je hebt laten vastleggen. Dit gaat altijd in goed overleg. Heb je hierin interesse? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Gegevens voor de notaris
De notaris heeft deze gegevens nodig om EpilepsieNL in het testament op te nemen.

Stichting Koninklijk Epilepsiefonds – De Macht van het Kleine
Statutair gevestigd in Houten
Kamer van Koophandel: 41183884
Rekeningnummer: NL83 INGB 0000 2221 11

EpilepsieNL is een handelsnaam van Stichting Koninklijk Epilepsiefonds – de Macht van het Kleine en Epilepsie Vereniging Nederland.

Voordeel: géén erfbelasting

EpilepsieNL is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij geen erf-belasting hoeven te betalen over een nalatenschap. Deze gaat dus voor 100% naar een toekomst zonder verstoorde levens.