Leven met epilepsie

In het leven met epilepsie spelen er waarschijnlijk een hoop zaken waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Niet alleen als u zelf epilepsie hebt, maar ook als ouder, partner, mantelzorger, familielid, vriend(in) of collega. Hieronder staan veel voorkomende onderwerpen. Mist u iets? Laat het ons weten. Of neem contact met ons op.

Hulpverlening

Het Epilepsiefonds biedt verschillende vormen van hulpverlening, zoals individuele subsidie, subsidie voor projecten, leenregeling alarmapparatuur.

Meer over hulpverlening

Vakantiereizen

Voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan, organiseren we speciale vakantiereizen.

Aangepaste vakantiereizen

Agenda

Wij hebben verschillende activiteiten waar u naar toe kan. Van regionale Epilepsie Cafés voor lotgenotencontact, landelijke informatiedagen en cursussen over leven met epilepsie.

Klik hier

Leven met epilepsie

Epilepsie kan bepaalde keuzes in iemands leven beïnvloeden, maar voorkomen moet worden dat epilepsie iemands leven totaal beheerst.

Epilepsie in het dagelijks leven