Eén van de grote uitdagingen in epilepsieonderzoek is het herkennen en vaststellen van betrouwbare biomarkers. Biomarkers zijn factoren die routinematig gemeten kunnen worden in makkelijk te verkrijgen monsters, zoals bloed. Ze zouden een indicatie kunnen geven over hoe de epilepsie of aanvallen zich zullen ontwikkelen.

Dit onderzoek is gericht op isomiRs. Dit is onlangs ontdekt genetisch materiaal, dat door ziekte veranderd is. De hypothese van dit onderzoek is dat circulerende isomiRs in het bloed een weerspiegeling zijn van zogenoemde pathologische veranderingen in de hersenen en dat ze kunnen worden gebruikt als biomarkers voor epilepsie. Pathologische veranderingen ontstaan in cellen of weefsels door bijvoorbeeld een ziekte.

Om deze hypothese te testen wordt een vernieuwende en experimentele aanpak gebruikt. Hierbij wordt onder andere een experimenteel model van epilepsie gebruikt, evenals bloed en hersenmateriaal dat afkomstig is na operatie van patiënten met niet-behandelbare epilepsie. De bevindingen van deze experimentele studies worden gebruikt voor de bevestiging van de hypothese bij patiënten.

De hier geschetste aanpak heeft onlangs biomarkers in het onderzoek naar kanker opgeleverd, maar dit type onderzoek is nog nooit geprobeerd bij epilepsie.

Titel: EPI-BIO-MIR. Circulating isomiRs: a novel approach to biomarkers for epilepsy
Onderzoeker: Prof. dr. Eleonora Aronica
Instituut: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afdeling Neuropathologie
Samenwerkende instituten: GenomeScan, research en development
Waarde onderzoek: € 199.000,-
Startdatum: 1 januari 2018
Looptijd: 3 jaar
PPS-toeslag*: bijdrage Epilepsiefonds € 70.000,-
Eigen bijdrage Epilepsiefonds: € 17.000,-
Het samenwerkingsproject is gefinancierd met PPS-toeslag die het Epilepsiefonds ter beschikking heeft gekregen van Topsector Life Sciences & Health ter stimulatie van publiek-private samenwerking.