Wetenschappelijk onderzoek: Hulp bij je projectaanvraag bij andere fondsen en subsidiegevers en hulp bij een lopend project

EpilepsieNL neemt patiëntenparticipatie (patientenbetrokkenheid) in onderzoek serieus. We willen jouw kans op honorering van je projectaanvraag vergroten of patiëntenparticipatie bij een lopend onderzoek mogelijk maken.

 

Hulp bij je projectaanvraag bij andere fondsen en subsidiegevers

Welke mogelijkheden hebben we daarvoor?

  • Wil je dat EpilepsieNL je aanvraag ondersteunt en/of bijdraagt met co-financiering (cash of in kind)? Stuur dan je aanvraag zo vroeg mogelijk maar minimaal zes weken voor de deadline van indiening naar laura@epilepsie.nl. Wij beoordelen of en hoe jouw projectidee past in het beleid van EpilepsieNL en kijken waar onze bijdrage uit kan bestaan. Soms vragen we hiervoor advies aan onze Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Goed te weten dat de WAR van EpilepsieNL gebonden is aan geheimhouding.
  • Heb je een supportbrief nodig? Stuur dan je aanvraag zo vroeg mogelijk maar minimaal zes weken voor de deadline van indiening naar laura@epilepsie.nl. Wij zijn bereid een supportbrief te schrijven, maar bekijken je voorstel wel en kunnen suggesties doen hoe je mensen met epilepsie kunt betrekken bij je onderzoeksvoorstel.

Let op! Voor beide mogelijkheden geldt: aanvragen die je te laat bij ons aanmeldt, kunnen wij niet behandelen.

Hulp bij een lopend project

Heb je een lopend project waarbij je inbreng van mensen met epilepsie wilt? Mail dan naar shah@epilepsie.nl.  Hij neemt dan contact met je op om de details door te spreken. Wij kunnen bijvoorbeeld aandacht besteden aan jouw onderzoek op onze website en een oproep plaatsen op onze socials.