Arjan Hillebrand van het VUmc in Amsterdam heeft geprobeerd met nieuwe technieken en inzichten de epileptogene zone, de plaats waar epilepsie ontstaat, beter in kaart te brengen. Bij 25 procent van de patiënten lukte dat namelijk nog onvoldoende. Het bepalen van deze zone is belangrijk omdat bij sommige mensen met epilepsie een operatie uitkomst kan bieden. In dit onderzoek zou de epileptogene zone ook kunnen worden bepaald als geen epileptische activiteit aanwezig is.

Meer lezen? Lees dan het artikel ‘Aanvalsvrij door een operatie’.

Titel: Identifying the epileptogenic zone in the absence of epileptiform discharges: bias-free network analysis applied to interictal MEG recordings
Onderzoeker: Dr. Ir. A. Hillebrand
Instituut: VU Medisch Centrum, afd. Klinische Neurofysiologie/MEG Centrum
Startdatum: 1 januari 2014
Toegekend bedrag: € 203.000,-
Looptijd: 4 jaar
Intern nummer: 14-16