Het behandelen van epilepsie is voornamelijk gericht op het onderdrukken van aanvallen. Cognitieve problemen spelen echter bij epilepsie ook een grote rol. Met een functionele MRI kan op een niet-invasieve manier (niet de hersenen binnendringend) hersenactiviteit in beeld gebracht worden. Functionele MRI heeft ook aangetoond dat ingewikkelde hersenfuncties zoals ‘cognitie’ gefaciliteerd worden door synchrone (gelijktijdige) activiteit in meerdere hersengebieden, zogenoemde functionele netwerken.

Binnen dit onderzoeksproject gaan de onderzoekers deze functionele netwerken bestuderen om de functionele architectuur van het brein te onderzoeken. Daarnaast willen zij imaging (beeld) biomarkers voor cognitieve problemen vinden. Een biomarker is een stof die wordt gebruikt als een aanwijzer van een bepaalde biologische toestand.

Onlangs is real-time fMRI neurofeedback ontwikkeld. Hiermee kunnen patiënten getraind worden om plaatselijk afwijkende hersenactiviteit te normaliseren. De onderzoekers willen real-time fMRI neurofeedback door ontwikkelen, zodat hiermee functionele netwerken (in plaats van individuele hersengebieden) getraind kunnen worden. Het doel is dan het behandelen van cognitieve problemen bij epilepsie. De behandelopties voor epilepsie worden zo verbreed (d.w.z. niet enkel aanvalsonderdrukking), maar ook de maatschappelijke en arbeidsmarktparticipatie van mensen met epilepsie worden verbeterd. Hiermee wordt bijgedragen aan een betere kwaliteit van leven.

Titel: NEUFEP: real-time fMRI neurofeedback om cognitieve achteruitgang beter te herkennen en behandelen
Onderzoeker: Dr. Ir. René Besseling
Instituut: Technische Universiteit Eindhoven
Samenwerkende instituten: TU Eindhoven, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/MUMC+ en Philips Research
Waarde onderzoek: € 587.000,-
Start: 1 januari 2017
Looptijd: 4 jaar
PPS-toeslag*: bijdrage Epilepsiefonds € 200.000,-
Dit samenwerkingsproject is gefinancierd met PPS-toeslag die het Epilepsiefonds ter beschikking heeft gekregen van  Topsector Life Sciences & Health ter stimulatie van publiek-private samenwerking.