Maeike Zijlmans onderzoekt of de bron van epilepsie nauwkeuriger is op te sporen door het meten van hoogfrequente elektrische signalen in de hersenen. Als dat lukt, neemt hopelijk ook de slagingskans van een epilepsieoperatie toe.

Titel: Hoogfrequente oscillaties en de bron van epilepsie
Onderzoeker: Dr. G.J.M. Zijlmans
Instituut: UMC Utrecht, afd. neurologie
Startdatum: 1 augustus 2012
Toegekend bedrag: € 205.000,-
Looptijd: 4 jaar