Kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie kunnen behandeld worden met het ketogeen dieet. Door dit zeer vetrijke en koolhydraatarme dieet wordt de voornaamste energiebron vet in plaats van glucose. Het exacte werkingsmechanisme van het ketogeen dieet is onbekend, maar grote onderzoeken hebben de effectiviteit van het ketogeen dieet wel aangetoond.

Normaal gesproken wordt na drie maanden bepaald of het ketogeen dieet effectief is. Omdat dit strenge dieet een grote invloed heeft op het dagelijks leven is het zeer wenselijk als op een eerder moment kan worden voorspeld of het ketogeen dieet bij een patiënt zal aanslaan, bijvoorbeeld binnen zes weken. Om dit uit te zoeken is bij acht kinderen met zeer moeilijk behandelbare epilepsie extra bloed en urine-onderzoek gedaan en ook drie keer een continue bloed-glucosemeting.

Doel van dit pilotonderzoek was het vinden van een parameter die in een vroege fase, bij voorkeur binnen 2-6 weken, zou kunnen wijzen op het te verwachten effect van het ketogeen dieet.

Resultaten
De onderzoekers hebben in bloed en urine geen waarden gevonden, die het te verwachten effect van het ketogeen dieet eerder konden voorspellen. Mogelijke oorzaken zijn onder andere de zeer kleine populatie en het gegeven dat alle kinderen een zeer moeilijk behandelbare epilepsie hadden. De glucose-sensormeting heeft laten zien dat de schommelingen in glucose duidelijk afnamen tijdens het ketogeen dieet; dit zou kunnen bijdragen aan de effectiviteit van het ketogeen dieet, maar daarover weten de onderzoekers nu nog onvoldoende. Er zijn geen onverwachte lage glucoses opgetreden tijdens de instelfase thuis. Thuis beginnen met het ketogeen dieet in vloeibare vorm is dus veilig.

Titel: Biochemical implications of ketogenic diet in children with epilepsy: a pilot study using a metabolomics approach
Onderzoeker: Prof. dr. O.F. Brouwer
Instituut: UMC Groningen, afdeling kinderneurologie
Startdatum: 1 april 2013
Toegekend bedrag: € 17.750,-
Looptijd: 2 jaar
Besteed bedrag: € 6.332,-