Bij epilepsie spelen abnormale netwerken waarbij veranderingen optreden in de communicatie tussen hersengebieden een belangrijke rol. Door het Epilepsiefonds ondersteund onderzoek suggereert dat aanvalsvrijheid kan ontstaan door het weghalen van gebieden die een centrale rol spelen en die andere gebieden teveel aansturen (pathologische hubs/zenders). Het doel van deze onderzoekstudie is om het succes van epilepsiechirurgie te vergroten door het beter in kaart brengen van de epileptogene zone (de plaats waaruit de epilepsie ontstaat) met een computermodel. Per patiënt wordt een virtueel (imaginair) netwerk gemaakt van hersengebieden die structureel met elkaar verbonden zijn. Aanvalsactiviteit zal op deze netwerken nagebootst worden, waarna bepaald wordt welke hersengebieden de rol van ‘pathologische hub/zender’ hebben. Het computermodel wordt daarna verbeterd totdat de nagebootste netwerkeigenschappen overeenkomen met de echte. Met het optimale model kunnen vervolgens verschillende nagebootste operaties (virtuele operaties) getest worden, om dan de ingreep te kiezen die de grootste kans op aanvalsvrijheid geeft. De voorspelling van het model zal vervolgens vergeleken worden met de daadwerkelijke uitkomst na de operatie.

Als het project succesvol is, kan de methode toegepast worden in andere ziekenhuizen waar epilepsiechirurgie plaatsvindt, in binnen- en buitenland.

De website, gerelateerd aan dit project, is inmiddels online: https://www.virtualsurgeon.net/.

Meer lezen? Lees het artikel ‘Netwerkanalyse geeft inzicht in epilepsiebron. Onderzoek naar MEG-mogelijkheden‘.

Titel: Hoe kunnen we aanvallen stoppen? De bruikbaarheid van geïndividualiseerde modellen van hersennetwerken om de uitkomst van epilepsiechirurgie te verbeteren*
Onderzoeker: Arjan Hillebrand, VUmc
Samenwerkende instituten: VUmc en TU Delft
Waarde onderzoek: € 475.000,-
Startdatum: 1 november 2017
Duur: 4 jaar
Bijdrage Epilepsiefonds: € 189.000,- / ZonMw € 189.000,-
Dit betreft translationeel onderzoek van SGF-Fondsen, ZonMw en Health~Holland.