Visie en missie

Visie: wereld zonder epilepsie

Epilepsie heeft een ingrijpende invloed op het leven van mensen. Er zijn 180.000 Nederlanders die epilepsie hebben en die op ieder moment onverwachts een aanval kunnen krijgen. En dit aantal stijgt in de komende jaren door de vergrijzing naar verwachting tot meer dan 200.000. Mensen met epilepsie hebben een drie keer hogere kans om voortijdig te overlijden. Een leven met epilepsie is bovendien een leven met onzekerheid; je weet nooit wanneer je een aanval krijgt. Onze ultieme droom is daarom een wereld zonder epilepsie.

Onze missie: epilepsie onder controle

Daarom willen we genezing van epilepsie en het voorkomen ervan zo snel mogelijk dichterbij brengen. Tot die tijd zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat epilepsie een beter begrepen en behandelbare aandoening wordt. We zetten ons in voor betere zorg en een betere kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie en hun naasten. We doen dit samen met andere partijen, als een betrouwbare organisatie met betrokken en professionele medewerkers.