Organisatie

Het Epilepsiefonds zet zich al meer dan 125 jaar in voor mensen met epilepsie. We dragen bij aan het beter begrijpen en behandelen van epilepsie, en helpen mensen met epilepsie een optimale kwaliteit van leven te bereiken.

Op dit moment werken 18 betaalde medewerkers bij het Epilepsiefonds, ongeveer de helft hiervan in parttime dienstverband. Ruim 25.000 vrijwilligers vormen het hart van het fonds. Zij zijn trouw, betrokken en vaak tot op hoge leeftijd actief. 

Ambassadeurs

Maak kennis met onze ambassadeurs: Erwin Koeman, Anne Kien en Miryanna van Reeden. Zij zetten zich belangeloos in voor mensen met epilepsie.

Epilepsie verdient meer aandacht

Raad van Toezicht

De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De raad houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

Leden Raad van Toezicht

Ons team

Onder leiding van algemeen directeur Joost Wijnhoud verrichten 15 betaalde medewerkers de dagelijkse werkzaamheden bij het Epilepsiefonds.

Onze medewerkers

Directie

Het salaris van de directeur is afgestemd op de verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt.

Wat is het salaris van de directeur?