Status epilepticus

Normaal gesproken houden epileptische aanvallen vanzelf op na seconden tot enkele minuten. Als dit niet het geval is, spreken we van aanvalsontregeling. Wanneer een aanval langer dan 5 minuten duurt, is er sprake van een status epilepticus. Een status epilepticus kan bij alle vormen van epilepsie optreden, maar komt bij sommige vormen vaker voor dan bij andere. Om een status te beƫindigen, is medisch ingrijpen vaak noodzakelijk.

Er zijn 3 typen aanvalsontregeling:

  • Convulsieve status. Het is belangrijk om een convulsieve status epilepticus te herkennen. Deze verloopt met trekkingen of krampen, waardoor de ademhaling wordt onderbroken. Dit is een levensbedreigende toestand.
  • Non-convulsieve status. Bij een non-convulsieve status blijft de ademhaling doorgaan en zijn er geen trekkingen of krampen. Het risico op blijvende schade is veel kleiner.
  • Aanvalsserie. Een derde type ontregeling is de aanvalsserie. De ene aanval wordt gevolgd door een volgende. Hoewel dit een heel vervelende situatie is, die niet te lang moet duren, is een aanvalsserie minder bedreigend dan een convulsieve status, omdat de ademhaling tussen de aanvallen weer even op gang komt.