Tonisch

Bij een tonische aanval raakt iemand buiten bewustzijn en verstijft, vaak in een verwrongen houding. Als mensen staan, vallen ze vaak achterover. Er zijn geen spierschokken en het herstel is snel. Een tonische aanval lijkt op de krampfase van een tonisch-clonische aanval.

In de aanvalsclassificatie kan een tonische aanval vallen onder een focale aanval met motorisch begin of onder een gegeneraliseerde aanval met een motorische kenmerken.