Focale aanval met intacte gewaarwording

Bij een focale aanval met intacte gewaarwording, voorheen eenvoudig partiële aanval genoemd, blijft de aanval beperkt tot een klein deel van de hersenen. Het bewustzijn blijft helder. Mensen beseffen dus goed dat ze een aanval hebben en kunnen vertellen wat ze tijdens een aanval beleven. De duur kan zeer verschillend zijn, van seconden tot minuten. Focale aanvallen met intacte gewaarwording zijn soms zo licht dat anderen de aanval niet opmerken.

Dit filmpje van een focale aanval met intacte gewaarwording is afkomstig van de dvd Epilepsie in beeld. Deze aanval is zo realistisch mogelijk nagespeeld. Na afloop van de aanval krijgt u tips hoe u moet handelen tijdens en na de aanval. Op het filmpje heeft de aanval nog de oude naam 'eenvoudig partiële aanval'. Andere soorten aanvallen kunt u bekijken bij Aanvallen in beeld.