Soorten aanvallen

Epileptische aanvallen zijn in te delen in twee hoofdgroepen: aanvallen die uit een deel van de hersenen voortkomen, ook wel partiële epilepsie genoemd, en aanvallen waarbij de hele hersenen betrokken zijn, ook wel gegeneraliseerde aanvallen genoemd. Daarnaast zijn er aanvallen waarvan de oorzaak niet epileptisch is.

Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Bel ons informatienummer 030 634 40 64 of mail ons.

Partiële aanvallen

Partiële aanvallen worden veroorzaakt door een verstoring van de prikkeloverdracht op één plek in de hersenen. De verschijnselen bij partiële aanvallen kunnen daardoor per persoon verschillen.

Soorten partiële aanvallen

Gegeneraliseerde aanvallen

Bij gegeneraliseerde aanvallen is er een verstoring van de prikkeloverdracht in beide hersenhelften. Tijdens een aanval is het bewustzijn verstoord. Na de aanval kunnen mensen zich er vaak niets van herinneren.

Soorten gegeneraliseerde aanvallen

Niet-epileptische aanvallen

Sommige verschijnselen lijken sterk op epileptische aanvallen, maar hebben niets met epilepsie te maken.

Voorbeelden van niet-epileptische aanvallen

Status epilepticus

Een status epilepticus is een aanval of reeks aanvallen, die langer dan 10 minuten duurt. Bij alle vormen van epilepsie kan een status epilepticus optreden, maar het komt vrij zelden voor.

Verschillende typen