Nervus Vagus Stimulatie (NVS)

Nervus Vagus Stimulatie (NVS) is een aanvullende behandeling voor mensen met epilepsie. Bij NVS worden kleine stroomstootjes toegediend aan een hersenzenuw in de hals, waardoor de aanvallen verminderen en/of minder heftig verlopen.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor NVS?

Nervus Vagus Stimulatie kan worden toegepast bij mensen met epilepsie:

  • die ondanks medicatie aanvallen houden;
  • bij wie epilepsiechirurgie geen optie is;
  • die ondanks epilepsiechirurgie toch aanvallen houden.

Het is een aanvullende behandeling: NVS wordt vrijwel altijd gebruikt in combinatie met medicijnen.

Hoe werkt NVS?

De nervus vagus is een belangrijke hersenzenuw. Bij NVS probeert men de nervus vagus te prikkelen (stimuleren). Onder de huid, iets beneden het sleutelbeen, wordt een nervus vagus stimulator ingebracht. Dit gebeurt onder narcose. De stimulator heeft een doorsnee van ongeveer 3 tot 4 cm en is ongeveer 5 mm dik. Dit apparaatje wordt via een elektrode verbonden met een hersenzenuw in de hals, de linker nervus vagus. Het werkt als een soort pacemaker. Regelmatig geeft de stimulator kleine stroomstootjes af aan de nervus vagus. Via deze hersenzenuw gaan er dan signalen naar de hersenen. Deze signalen kunnen de aanvallen verminderen.

De nervus vagus stimulator wordt op maat afgesteld. De neuroloog bepaalt hoe vaak de stimulator de stroomstootjes afgeeft, dit verschilt per persoon. Bij de stimulator hoort ook een losse magneet. Mensen die een aanval voelen aankomen, kunnen zichzelf een prikkel toedienen met behulp van deze magneet. De instelling van de stimulator wordt regelmatig gecontroleerd. Het duurt meestal een paar maanden voordat de meest optimale instelling is bereikt.

Effect van NVS

  • Bij 50% van de mensen vermindert NVS het aantal aanvallen.
  • 6% van de mensen wordt aanvalsvrij door NVS.
  • Bij 25% van de mensen heeft NVS geen effect.
  • Bij kinderen lijkt NVS een positieve invloed op het gedrag te hebben.

Bijwerkingen van NVS

Er zijn nauwelijks bijwerkingen bij NVS. Keelpijn, hoesten en heesheid komen regelmatig voor, maar meestal worden dergelijke bijwerkingen na verloop van tijd minder. Een enkele keer heeft iemand tijdens het sporten last van kortademigheid. In dat geval kan de stimulator tijdens het sporten worden uitgezet met de magneet.

Meer informatie over Nervus Vagus Stimulatie

Met vragen over uw behandeling kunt u zich wenden tot uw behandelend neuroloog.

Meer en uitgebreidere informatie over NVS kunt u hier lezen.

Er bestaat bovendien een lotgenotencontactgroep met en voor mensen die zelf een operatie overwegen of hebben gehad.