Aanvalsbeschrijvingen

Epileptische aanvallen kunnen er heel verschillend uitzien. De één is bewusteloos, valt en gaat schokken met armen en benen. De ander voelt vreemde tintelingen of hoort vreemde geluiden. Het bewustzijn kan verlaagd zijn. Of iemand staart een korte periode voor zich uit en reageert niet op aanspreken. Hieronder vindt u beschrijvingen van een aantal epileptische aanvallen.

Focaal met intacte gewaarwording

Focale aanvallen met intacte gewaarwording werden vroeger eenvoudig partiële aanvallen genoemd. De aanval blijft beperkt tot een klein deel van de hersenen. Het bewustzijn blijft helder.

Focale aanvallen met intacte gewaarwording

Focaal met verminderde gewaarwording

Focale aanvallen met verminderde gewaarwording werden vroeger complex partiële aanvallen genoemd. Bij deze aanvallen is iemands bewustzijn verlaagd en de persoon kan verward zijn.

Focale aanvallen met verminderde gewaarwording

Tonisch-clonisch (grote aanval)

Tonisch-clonisch betekent verkrampt en schokkend. De naam geeft aan wat tijdens een aanval gebeurt.

Tonisch-clonische aanvallen

Absence

Tijdens een absence staart het kind 3 tot 30 seconden voor zich uit, en hervat de bezigheden daarna weer alsof er niets is gebeurd.

Absences

Myoclonisch

Bij myoclonische aanvallen trekken spieren in armen en/of benen zich vrij plotseling samen waardoor schokjes optreden.

Myoclonische aanvallen

Tonisch

Bij een tonische aanval raakt iemand buiten bewustzijn en verstijft, vaak in een verwrongen houding.

Tonische aanvallen

Clonisch

Bij clonische aanvallen treden alleen zich herhalende ritmische schokken op. Dit kan zijn aan een kant of in een gedeelte van het lichaam of aan beide kanten.

Clonische aanvallen

Atoon

Bij een atonische aanval verslappen de spieren. De aanval begint plotseling.

Atone aanvallen