Aanvallen in beeld

Epileptische aanvallen kunnen er heel verschillend uit zien. Er zijn veel soorten aanvallen. Niet iedereen heeft dezelfde aanvallen. Hieronder kunt u kiezen uit filmpjes van veel voorkomende epileptische aanvallen. Ieder filmpje geeft een beeld van hoe zo'n aanval eruit kan zien. Ook wordt aangegeven hoe u tijdens en na zo'n aanval moet handelen.

Eenvoudig partiële aanval

Bij deze aanval blijft het bewustzijn helder, maar iemand kan verschillende sensaties ervaren.

Naar het filmpje

Complex partiële aanval

Bij deze aanval is het bewustzijn geheel of gedeeltelijk verdwenen. Vaak zijn er automatismen.

Naar de filmpjes

Absence

Tijdens een absence staart iemand 3 tot 30 seconden voor zich uit, en hervat de bezigheden daarna weer alsof er niets is gebeurd.

Naar het filmpje

Tonisch-clonische aanval

Tonisch-clonisch betekent verkrampt en schokkend. De naam geeft aan wat tijdens een aanval gebeurt.

Naar het filmpje

Myoclonie

Bij deze aanval trekken spieren in armen en/of benen zich vrij plotseling samen waardoor schokjes optreden.

Naar het filmpje