Wisseling van medicijnen

De anti-epileptica die in omloop zijn, zijn goed onderzocht en veilig. Dat geldt voor anti-epileptica van een merk en merkloze anti-epileptica. Het Epilepsiefonds raadt aan om zo min mogelijk te wisselen van merk, omdat een enkele keer iemand een aanval kan krijgen na het wisselen van medicatie.

De KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers heeft in de handleiding Geneesmiddelensubstitutie opgenomen dat apothekers bij epilepsie niet of zo weinig mogelijk wisselen van fabrikant. Op deze richtlijn kunt u de apotheker wijzen worden. Soms moet een apotheker door bijvoorbeeld voorraadtekorten bij de fabrikant toch van fabrikant wisselen. Dan is het verstandig om te overleggen met de neuroloog welk merk dan gegeven kan worden. Bij voorkeur is dit een merk dat langdurig verstrekt kan worden.

Meer informatie over medicijnen leest u bij Medicijnen op de website of in de uitgave 'Epilepsie en medicijnen'.