Bij de arts

Bij het bezoek aan de arts is het belangrijk dat u duidelijke en zo veel mogelijk juiste informatie geeft. Dat maakt het voor de arts makkelijker de diagnose te stellen en de juiste behandeling te bieden. En de arts heeft de plicht u in begrijpelijke taal informatie te geven over uw ziekte, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele andere mogelijkheden.

Aanvalsbeschrijving

Bij epilepsie of een vermoeden, is het belangrijk dat u de arts een goede beschrijving geeft van de aanval. Het verhaal van de mensen zelf is meestal onvoldoende, omdat ze tijdens de aanval vaak een bewustzijnsstoornis hebben. Vraag uw omgeving hoe uw aanval eruitziet.

Soms kan filmopname uitkomst bieden. Deze opname kan iemand in de omgeving maken met bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Het kan ook handig zijn iemand mee te nemen die de aanval heeft gezien. Ter voorbereiding op het gesprek kunt u de volgende vragen beantwoorden. Dat kan helpen om een goede aanvalsbeschrijving te maken en uw arts goed te informeren:

 • Voelt iemand de aanval aankomen?
 • Hoe begint de aanval?
 • Hoe ziet de aanval eruit?
 • Staan de ogen naar een bepaalde kant? Zijn er bewegingen aan beide kanten, of aan een kant?
 • Hoe lang duurt de aanval?
 • Is er urineverlies?
 • Ging de aanval vanzelf over?
 • Zijn er nog verschijnselen na de aanval?
 • Hoe vaak heeft iemand een aanval? Dit is bij te houden in een aanvalskalender of via de epilepsiemodule in MedApp op uw smartphone.

Zet uw vragen op papier

Eenmaal bij de arts in de spreekkamer, vergeten veel mensen wat ze wilden zeggen of vragen. Daarom is het handig om thuis uw vragen op papier te zetten en dit papier mee te nemen naar de arts. Ook vinden veel mensen het prettig om een familielid of vriend mee te nemen. Wees niet bang uw vragen te stellen, als patiënt hebt u recht op duidelijke informatie. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst staan wettelijke richtlijnen beschreven voor de behandelrelatie tussen patiënt en arts.

Diagnose epilepsie, en dan?

Als de diagnose epilepsie nog niet gesteld is, zal de arts een aantal onderzoeken voorstellen. Als de diagnose gesteld is, is het belangrijk de volgende zaken met uw arts te bespreken:

 • Om welke vorm van epilepsie gaat het?
 • Adviseert de arts met medicijnen te starten en welke anti-epileptica adviseert de arts?
 • Welke bijwerkingen komen regelmatig voor bij deze medicatie? Zijn er zaken waar u op moet letten?
 • Wat kunnen u en uw omgeving doen tijdens en na een aanval?
 • Hoelang mag de aanval duren zonder dat medische hulp nodig is?
 • Moet de aanval worden gestopt met noodmedicatie?
 • Zijn er zaken die u vanwege bepaalde risico's (voorlopig) beter kunt vermijden?
Onderstaand filmpje is afkomstig van de dvd Epilepsie in beeld.