Gespecialiseerde epilepsiezorg

Ongeveer 75% van de mensen met epilepsie wordt behandeld door een kinderarts of (kinder)neuroloog in een algemeen ziekenhuis of een universitair medisch centrum (academisch ziekenhuis). Ongeveer 25% van de mensen wordt naar een gespecialiseerd epilepsiecentrum verwezen als er bijvoorbeeld onduidelijkheid is over de diagnose, of als de behandeling niet het gewenste resultaat heeft. Voor kinderen die door hun epilepsie leerproblemen krijgen, bestaat er speciale begeleiding in het onderwijs. Ook voor mensen die problemen krijgen op hun werk is er begeleiding.

Epilepsiecentra

Een epilepsiecentrum is een gespecialiseerde instelling voor mensen met epilepsie bij wie de diagnose niet makkelijk te stellen is of die extra zorg nodig hebben.

Epilepsiecentra

Begeleiding in het onderwijs

Sommige kinderen kunnen door hun epilepsie leerproblemen krijgen. Zij kunnen in aanmerking komen voor begeleiding op school.

Begeleiding in het onderwijs

Begeleiding bij werk

De meeste mensen met epilepsie kunnen blijven werken. Sommige mensen krijgen door hun epilepsie problemen met het vinden of behouden van werk.

Begeleiding bij werk