Wat is epilepsie?

Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen.

Er zijn veel verschillende soorten aanvallen. Ook zijn er veel verschillende oorzaken van epilepsie.

Wat gebeurt er tijdens een aanval?

Alles wat we doen, denken, voelen en waarnemen gebeurt in onze hersenen. In de hersenen bevinden zich een paar miljard grijze cellen. Deze cellen hebben zich georganiseerd in allerlei netwerken. Elk netwerk heeft zijn eigen taak. Zo is er een netwerk dat zich bezighoudt met het bewegen van de hand, een netwerk voor het zien en een voor taal, enzovoort. De cellen in de netwerken wisselen voortdurend boodschappen uit door middel van elektrische pulsjes. Bij epilepsie ontstaat er kortsluiting in een of meer van de netwerken. De verschijnselen bij een aanval hangen af van welke netwerken meedoen en kunnen per type aanval verschillen. Iemand kan vallen, schokken, vreemde bewegingen maken, iets vreemds ruiken, even afwezig zijn of buiten bewustzijn raken.

Onderstaand filmpje is afkomstig van de dvd Epilepsie in beeld.

Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Bel ons informatienummer over epilepsie, 030 634 40 64 of mail ons.

Oorzaken

Epilepsie ontstaat vaak door een combinatie van erfelijke factoren en omgevingsfactoren, zoals hersenletsel na een ongeval of aandoening.

Mogelijke oorzaken van epilepsie

Uitlokkende factoren

Aanvallen komen vaak onverwachts, maar soms is de aanleiding voor een aanval duidelijk aan te wijzen. Er zijn dan bepaalde omstandigheden, uitlokkers of triggers genoemd, die de kans op een aanval vergroten.

Voorbeelden van uitlokkers

Classificatie

Artsen hebben een methode nodig om iemands aanvallen te beschrijven en in te delen. Het helpt hen bij het voorschrijven van de meest geschikte behandeling. Dit gebeurt met de aanvalsclassificatie.

Klik hier

Aanvalsbeschrijvingen

Epileptische aanvallen kunnen er heel verschillend uitzien. Hierna vindt u beschrijvingen van een aantal epileptische aanvallen.

Aanvalsbeschrijvingen

Eerste hulp

Bij de meeste epileptische aanvallen is eerste hulp niet nodig, omdat de aanval vanzelf stopt binnen enkele minuten. Het is wel belangrijk om iemand niet alleen te laten.

Weet u wat u moet doen?

Epilepsiesyndromen

Epilepsiesyndromen worden gekenmerkt door een bepaald type aanvallen, de leeftijd waarop de eerste aanvallen beginnen en specifieke afwijkingen op het EEG.

Verschillende epilepsiesyndromen

Niet-epileptische aanvallen

Sommige verschijnselen lijken sterk op epileptische aanvallen, maar hebben niets met epilepsie te maken.

Klik hier

Status epilepticus

Een status epilepticus is een aanval of reeks aanvallen, die langer dan 5 minuten duurt. Bij alle vormen van epilepsie kan een status epilepticus optreden, maar het komt vrij zelden voor.

Verschillende typen