Atoon

Bij een atonische aanval verslappen de spieren. De aanval begint plotseling. Zonder waarschuwing vooraf zakt iemand in elkaar en kan daarbij hard vallen, meestal naar voren. Om verwondingen te voorkomen, dragen mensen met dergelijke aanvallen vaak een valhelm. De bewusteloosheid duurt maar een paar seconden. Na het vallen staat iemand direct weer op.

In de aanvalsclassificatie kan een atone aanval vallen onder een focale aanval met motorisch begin of onder een gegeneraliseerde aanval met een motorische kenmerken.