Privacyverklaring

Het Epilepsiefonds vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) van zijn donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website van essentieel belang voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van donateurs, vrijwilligers en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, donateur of vrijwilliger wordt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of op een andere manier contact hebt met het Epilepsiefonds, legt het Epilepsiefonds uw gegevens vast. Stichting Epilepsiefonds is aan te merken als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het Epilepsiefonds gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van zijn activiteiten die gelet op zijn doelstelling gebruikelijk zijn, voor fondsenwerving en om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten, alsmede voor het behandelen van geschillen en accountantscontrole. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hier genoemde doeleinden.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend namens ons en in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het Epilepsiefonds draagt zorg voor of ziet toe op een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Het Epilepsiefonds werkt alleen samen met partijen die het Bel-me-niet Register in acht nemen.

Cookies

Het Epilepsiefonds maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of smartphone worden geplaatst. Het Epilepsiefonds maakt uitsluitend gebruik van cookies voor het traceren van patronen van web-bezoek van www.epilepsie.nl. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken.

De meeste internetbrowsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat u een waarschuwing krijg voordat u een cookie accepteert. U kunt cookies ook volledig uitschakelen. Hou er rekening mee dat de website niet meer optimaal functioneert als u cookies blokkeert, omdat sommige cookies noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site.

Binnen de website worden de volgende plugins gebruikt:
- Google Analytics
- DoubleClick Floodlight
- Facebook pixel
- Facebook like button
- Twitter like button

Bovengenoemde plugins worden pas geactiveerd na een actieve toestemming van de websitebezoeker door op de button 'akkoord' te klikken bij de melding van gebruik van cookies.

Analyse

Het Epilepsiefonds maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, bijvoorbeeld het meten van het aantal bezoekers van een pagina. De website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics en DoubleClick Floodlight. Het Epilepsiefonds hanteert instellingen voor Google Analytics webanalyseprogramma conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, inclusief het markeren van het laatste octet van het IP-adres van uw computer. Hiermee is anonimiteit gewaarborgd. Het Epilepsiefonds deelt geen gegevens met Google en maakt geen gebruik van ander Google-diensten is combinatie met Google-Analytics-cookies.

Het DoubleClick Floodlight cookie gebruiken wij uitsluitend voor analyse van onze website.

Het Epilepsiefonds maakt geen gebruik van trackingcookies in de zin van trackingcookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen en daarbij advertenties kunnen tonen.

Clickgedrag

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals door een bezoeker meestgevraagde pagina's, zonder deze bezoeker te identificeren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en daarmee de dienstverlening aan u te verhogen.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

‚ÄčAbonnement-service/nieuwsbrief en webshop

Via de website kunt u zich abonneren op het Epilepsie Magazine, elektronische Nieuwsbrief en/of informatiematerialen aanschaffen via de website. Het aanmelden gebeurt via het opt-in principe, wat inhoudt dat het Epilepsiefonds u nooit ongevraagd boodschappen zal verzenden, tenzij u vooraf toestemming geeft. Aanmelden en afmelden kan via diverse kanalen van het Epilepsiefonds (website, e-mail, formulieren, schriftelijk etc.). In elke Nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.

Via de webshop kunt u verschillende voorlichtingsmaterialen bestellen. Wij vragen om uw naam en adresgegevens zodat wij de door u bestelde materialen op de door u aangegeven locatie kunnen afleveren. Het Epilepsiefonds gebruikt uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor andere doeleinden.

Veiligheid

Het Epilepsiefonds heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.

Bij onze donatiepagina's en webshop zijn uw betaalgegevens beveiligd door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dit is een technologie om een internetverbinding veilig te houden en (gevoelige) data te beschermen tussen twee systemen, om zo te voorkomen dat criminelen of andere kwaadwillenden deze informatie kunnen lezen of aanpassen. SSL zorgt ervoor dat de data die verstuurd worden tussen de gebruiker en de website of tussen systemen wordt versleuteld en zo onleesbaar wordt gemaakt.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor het Epilepsiefonds de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Recht op inzage en correctie

U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Indien een dergelijk verzoek betrekking heeft op iemand jonger dan 16 jaar dan dient een het verzoek door de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) te worden gedaan. De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Uw verzoek kunt u per brief of email, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of emailadres, kenbaar maken aan Epilepsiefonds, Postbus 270, 3990 GB Houten of info@epilepsiefonds.nl.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; het Epilepsiefonds kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Wijzigingen

Het Epilepsiefonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Deze versie is in maart 2018 bijgewerkt.

Vragen

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op.

Stichting Epilepsiefonds
Postbus 270
3990 GB Houten

030 634 40 63
info@epilepsiefonds