Disclaimer

De inhoud van www.epilepsie.nl en de e-mailnieuwsbrieven van het Epilepsiefonds is met grote zorg samengesteld door het Epilepsiefonds. Het auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en andere materialen op de website en in de e-mailnieuwsbrieven van het Epilepsiefonds behoren toe aan het Epilepsiefonds of zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan deze teksten, beelden en andere materialen te kopiƫren, reproduceren of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Epilepsiefonds.

Aansprakelijkheid

Het Epilepsiefonds streeft ernaar actuele, correcte en volledige informatie te bieden op de website en in e-mailnieuwsbrieven. Het Epilepsiefonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud op www.epilepsie.nl en in de e-mailnieuwsbrieven. Het Epilepsiefonds aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruiken of verspreiden van de inhoud van de website en e-mailnieuwsbrieven, of voortkomend uit technische gebreken, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het Epilepsiefonds.

Geen medisch advies

De informatie op www.epilepsie.nl is geen vervanging voor een bezoek aan een (huis)arts of medisch specialist. Wij hopen wel dat de hier geboden informatie u verder helpt, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een gesprek met uw behandelend arts. Raadpleeg bij gezondheidsproblemen of voor persoonlijke, medische vragen altijd uw behandelend arts.

Verwijzigingen andere websites

De website en e-mailnieuwsbrieven van het Epilepsiefonds kunnen verwijzingen bevatten naar andere websites. Het Epilepsiefonds is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze websites en kan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze websites niet garanderen. Het Epilepsiefonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, direct of indirect voortkomend uit het gebruik van de inhoud van deze andere websites.

Voorlichtingsinformatie

Voor informatie over epilepsie, de diagnose en behandeling kunt u contact opnemen met de Epilepsie Infolijn 030 634 40 64. De voorlichters die u aan de telefoon krijgt zijn geen artsen en geven geen medische (behandel)adviezen. Raadpleeg bij gezondheidsproblemen of voor persoonlijke, medische vragen altijd een arts. Het Epilepsiefonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de gegeven informatie of adviezen. Dit geldt ook voor de voorlichtingsinformatie en adviezen op de website, in Epilepsie Magazine, in informatiebrochures en overige uitingen van het Epilepsiefonds.

Wijzigingen

Het Epilepsiefonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Deze versie is in februari 2019 bijgewerkt.

Vragen

Hebt u vragen over de disclaimer? Neem dan contact met ons op.

Epilepsiefonds
Postbus 270
3990 GB Houten

030 634 40 63
info@epilepsiefonds.nl