Patientenversie_richtlijn_epilepsie.jpg

Patiëntenversie richtlijn Epilepsie

Kosten: € 0,-

De patiëntenversie is een vertaling van de medische richtlijn Epilepsie. Er staat bijvoorbeeld informatie in over onderzoek, diagnose en hoe om te gaan met epilepsie in het dagelijkse leven. Met deze informatie kunt u met uw zorgverlener(s) praten over de zorg die u krijgt. De uitgave is bedoeld voor mensen met epilepsie, hun partners, ouders van een kind met epilepsie en verzorgers.

Deze uitgave kunt u alleen downloaden.