Voorlichting over epilepsie

In ons land leven 120.000 mensen met epilepsie. Als de diagnose epilepsie wordt gesteld, zijn er veel vragen. Niet alleen bij de persoon met epilepsie,ook de omgeving wil op de hoogte zijn van de gevolgen van epilepsie. Daarom geeft het Epilepsiefonds voorlichting over epilepsie. Daarnaast geven wij voorlichting aan het algemeen publiek omdat epilepsie nog een relatief onbekende aandoening is waar bovendien nog veel misverstanden over bestaan.

Aanspreekpunt

Het Epilepsiefonds is het aanspreekpunt voor iedereen die met epilepsie wordt geconfronteerd. Wat is het precies? Hoe zit het met het rijbewijs als je plotseling aanvallen krijgt? Hoe zal het nu verder gaan op school?

Informatie over epilepsie

Iedereen die met epilepsie te maken krijgt, moet toegang krijgen tot heldere en betrouwbare informatie over de oorzaken en gevolgen van epilepsie. Wij bieden voorlichting over epilepsie via het voorlichtingstijdschrift Epilepsie Magazine, deze website, sociale media, brochures, folders, lesmateriaal en dvd's en films. Verder beantwoorden we telefonisch vragen over epilepsie via de Epilepsie Infolijn. Met voorlichtingscampagnes over epilepsie willen we ook het algemeen publiek over de aandoening informeren.

Via de module Downloaden en bestellen op deze site kunt u hulpmiddelen en voorlichtingsmateriaal zoals brochures, dvd's en lesmateriaal bestellen en/of downloaden.

Beoordeling medische informatie

De medische informatie op deze website is tot stand gekomen met medewerking van Gerrit-Jan de Haan, neuroloog bij epilepsiecentrum SEIN en voormalig voorzitter van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie.