Geen vakantiereizen in 2021

De situatie met betrekking tot het coronavirus veroorzaakt een ongekende periode van onzekerheid en crisis in Nederland. Dit heeft voor het Epilepsiefonds al tot gevolg gehad dat wij het reisprogramma van 2020 bijna volledig hebben moeten annuleren.

Na beraad met een aantal van onze leidinggevende vrijwilligers hebben we nu ook besloten in 2021 géén vakantiereizen voor mensen met epilepsie te organiseren. We constateren dat er rond de organisatie en voor de deelnemers teveel onzekerheden zijn. We willen vanzelfsprekend dat de deelnemers en de vrijwilligers absoluut geen enkel risico lopen op besmetting tijdens de vakantiereizen.

Wij begrijpen dat dat deze beslissing een grote teleurstelling voor iedereen is. Het Epilepsiefonds houdt iedereen op de hoogte van verdere ontwikkelingen en we vertrouwen op begrip voor deze moeilijke beslissing.