Voorwaarden en formulieren

Op deze pagina vind je alle voorwaarden en formulieren die van toepassing zijn op de vakantiereizen van het Epilepsiefonds. Je kunt de informatie en formulieren eenvoudig downloaden als pdf en afdrukken indien nodig.

Informatie voor vrijwilligers

Het informatiepakket voor vakantievrijwilligers bestaat uit een informatieboekje, een inschrijfformulier voor nieuwe vrijwilligers en een antwoordformulier voor nieuwe en bestaande vrijwilligers.

Werven van nieuwe vrijwilligers

Het Epilepsiefonds is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen als begeleider of verpleegkundige met een van onze vakantiereizen. Jij als vakantievrijwilliger kan ons daarbij helpen door publiciteit voor ons te genereren. Vaak bieden lokale media de mogelijkheid om gratis een artikel of een advertentie te plaatsen als er ruimte over is. In de mediahandleiding staat een korte uitleg over het persbericht, de stopperadvertenties en de wervingsposter.

Goed verzekerd op reis

Voor deelnemers is er een annuleringsrisicoverzekering en een reis- en ongevallenverzekering afgesloten. De algemene voorwaarden en de verzekerde bedragen per persoon vind je hieronder.

Ook voor vrijwilligers is een reis- en ongevallenverzekering afgesloten. Daarnaast ben je als vrijwilliger verzekerd voor schade aan derden middels een WA-verzekering. Deze verzekering is niet van kracht als er sprake is van schade ontstaan door grove nalatigheid en/of opzet van de vrijwilliger. In dit geval worden de kosten direct verhaald op de vrijwilliger.

Verantwoord op vakantie

De vakantiereizen van het Epilepsiefonds zijn zorgvuldig samengesteld en de accommodaties speciaal geselecteerd. Zo kunnen onze deelnemers onbezorgd genieten van een heerlijke vakantie. Om de kwaliteit van de reizen te waarborgen is het Epilepsiefonds aangesloten bij de NBAV, SGR en ANVR.

Nederlandse Branche vereniging Aangepaste Vakanties (NBAV)
Het Epilepsiefonds heeft het NBAV-Keurmerk. Om dit keurmerk te mogen dragen, moeten leden van de NBAV voldoen aan een reeks kwaliteitscriteria.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Het Epilepsiefonds is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaatst van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

ANVR reisvoorwaarden

De afdeling Vakantiereizen van het Epilepsiefonds hanteert de reisvoorwaarden van de ANVR.

Klachten over de vakantiereizen

Als organisatie doen wij ons best om je goed voorbereid op reis te laten gaan en de reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan er in de praktijk altijd iets misgaan. Lukt het ons niet om op reis een oplossing voor je te vinden, dan kun je binnen 4 weken na de reis via het klachtenformulier je klacht indienen bij het Epilepsiefonds.

Wilt u iets melden over een vakantiereis dat u moeilijk met anderen kunt bespreken? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon, de heer Rob van de Weerd, adjunct directeur.