Verantwoord op vakantie

Voor deelnemers is er een annuleringsrisicoverzekering en een reis- en ongevallenverzekering afgesloten. De algemene voorwaarden en de verzekerde bedragen per persoon vind je hieronder.

Goed verzekerd op reis

Ook voor vrijwilligers is een reis- en ongevallenverzekering afgesloten. Daarnaast ben je als vrijwilliger verzekerd voor schade aan derden middels een WA-verzekering. Deze verzekering is niet van kracht als er sprake is van schade ontstaan door grove nalatigheid en/of opzet van de vrijwilliger. In dit geval worden de kosten direct verhaald op de vrijwilliger.

NBAV-Keurmerk en SGR-garantie

De vakantiereizen van het Epilepsiefonds zijn zorgvuldig samengesteld en de accommodaties speciaal geselecteerd. Zo kunnen onze deelnemers onbezorgd genieten van een heerlijke vakantie. Om de kwaliteit van de reizen te waarborgen is het Epilepsiefonds aangesloten bij de NBAV en SGR.

Nederlandse Branche vereniging Aangepaste Vakanties (NBAV)
Het Epilepsiefonds heeft het NBAV-Keurmerk. Om dit keurmerk te mogen dragen, moeten leden van de NBAV voldoen aan een reeks kwaliteitscriteria.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Het Epilepsiefonds is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaatst van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

ANVR reisvoorwaarden
De afdeling Vakantiereizen van het Epilepsiefonds hanteert de reisvoorwaarden van de ANVR.