Wie krijgt epilepsie en op welke leeftijd?

In Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen epilepsie. Iedereen kan op iedere leeftijd epilepsie krijgen, maar het komt het vaakst voor bij kinderen, ouderen en mensen met een vers...

Kind met epilepsie

Iedereen kan epilepsie krijgen, maar epilepsie komt vaak voor bij kinderen. De meeste kinderen krijgen geen aanvallen meer door medicijnen tegen epilepsie (anti-epileptica).

Verstandelijke beperking

Epilepsie komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Ongeveer 30% van hen heeft epilepsie. Meestal zijn dit tonisch-clonisch aanvallen of focale aanvallen.

Epilepsie op oudere leeftijd

De kans op epilepsie neemt toe als je ouder wordt. Vooral na je 75ste. Op latere leeftijd komen namelijk meer hersenaandoeningen voor die epilepsie kunnen veroorzaken.