Over epilepsie

Hoe kunnen we een beter begrip krijgen over de factoren die een rol spelen bij epilepsie?

Hoe kunnen we een beter begrip krijgen over de factoren (behalve erfelijkheid) die een rol spelen bij epilepsie? 

Welke effecten hebben factoren zoals hormonen, infecties, stemming en omgeving op epilepsie? Denk hierbij aan factoren die epilepsie veroorzaken, epilepsie in stand houden, een epileptische aanval uitlokken en het herstel na een epileptische aanval beïnvloeden.