Eerste Hulp Bij Epilepsie

Weet jij wat je moet doen als iemand in je omgeving een epileptische aanval krijgt? Meestal is hulp niet nodig, maar er zijn twee soorten aanvallen die bijzondere aandacht vragen: complex partiële en de welbekende tonisch-clonische aanvallen.

Hulp bij complex partiële aanvallen

Tijdens een complex partiele aanval verliest iemand geheel of gedeeltelijk het bewustzijn. De verschijnselen zijn heel verschillend, waardoor het soms onduidelijk is dat het om een epileptische aanval gaat. Iemand reageert niet op aanspreken, kleedt zich uit, giet kokend water over zijn eigen hand. Wat moet je doen als iemand tijdens een aanval bijvoorbeeld een drukke straat wil oversteken? Onderstaand filmpje geeft puntsgewijs weer wat je moet doen of laten.

Hulp bij tonisch-clonische aanvallen

De tonisch-clonische aanval is de meest bekende aanval. Tijdens zo'n aanval verkrampt iemand, valt op de grond en begint te schokken. Tijdens dit soort aanvallen kan iemand zich verwonden. Het is dan belangrijk ruimte te maken in de omgeving om te voorkomen dat iemand zich bezeert. Onderstaand filmpje geeft puntsgewijs weer wat je moet doen of laten.