Wij bestaan 125 jaar!

Dit jaar bestaat het Epilepsiefonds 125 jaar! Wist u dat wij het oudste gezondheidsfonds zijn van Nederland?

Het begon allemaal met jonkvrouwe A.J.M. Teding van Berkhout uit Haarlem. Zij trok zich het lot van mensen met epilepsie aan. Achter in haar tuin liet zij een bescheiden houten gebouw bouwen waar zij vrouwen met epilepsie opving tegen betaling van vijf gulden per week. Snel daarna konden in een ander gebouw ook kinderen worden verpleegd. Veel mensen konden de verplichte bijdrage van vijf gulden per week niet betalen. Daarom besloot de Christelijke Vereeniging een beroep te doen op de goedgeefsheid van burgers. Dit resulteerde in 1893 tot de oprichting van de eerste Halve-Stuivers-Vereeniging in Breukelen om geld in te zamelen voor mensen met epilepsie. Dit initiatief vond navolging in Rotterdam waar de Halve-Stuivers-Vereeniging na het eerste jaar ruim vijftienduizend halve stuivers naar Haarlem overmaakte. De Rotterdammers besloten hun vereniging De Macht van het Kleine te noemen. Al snel volgden meer verenigingen onder deze naam. De Macht van het Kleine werkte eenvoudig: iedere plaatselijke vereniging zocht enkele 'leidsters' die op hun beurt een nieuwe leidster en minstens tien leden wierven die wekelijks een halve stuiver afdroegen. Dit vormt het begin van giften zoals wij die nog steeds inzamelen voor ons werk dat nog steeds doorgaat voor mensen met epilepsie!

Dit jubileumjaar zullen we vieren met enkele feestelijke evenementen. We hebben immers al veel bereikt voor mensen met epilepsie, en daar zijn we trots op! Bijvoorbeeld op het gebied van behandelingen boeken we mooie vorderingen: Matthijs (9) is dankzij epilepsiechirurgie al meer dan een jaar aanvalsvrij. Toch zijn we er nog lang niet. Nog steeds zijn er te veel mensen met epilepsie die te veel last ondervinden van de aandoening. Daarom blijven wij belangrijk en veelbelovend wetenschappelijk onderzoek steunen en zetten wij ons ook op andere terreinen nog steeds in voor mensen met epilepsie. En dat kunnen we al 125 jaar doen dankzij de steun van alle donateurs, giftgevers, collectanten en andere mensen die ons werk mogelijk maken! Helpt u ook mee?