Strategisch plan

Het strategisch plan geeft op hoofdlijnen aan wat het Epilepsiefonds de komende 3 jaar wil bereiken. Leidend daarbij zijn de visie en de missie en de daaruit volgende hoofddoelstellingen. Om die te realiseren moet het Epilepsiefonds voor een langere tijd dan de planperiode van drie jaar van betekenis kunnen blijven. Er moet blijvend geld geïnvesteerd worden in wetenschappelijk onderzoek omdat daar de oplossingen voor epilepsie vandaan moeten komen.

Download de samenvatting van het strategisch plan (pdf).