Kernwaarden

De wijze waarop het Epilepsiefonds in de wereld staat, wordt bepaald door vier kernwaarden die de identiteit van de organisatie verwoorden. Het is de bedoeling dat alle medewerkers deze begrippen als uitgangspunt voor hun handelen nemen. Tevens vormen de kernwaarden bij keuzes in beleidsontwikkeling de norm voor ons denken en handelen. De vier kernwaarden zijn:

Betrouwbaarheid

Het Epilepsiefonds is een integere en betrouwbare organisatie. Al sinds 1893 zetten we ons met veel toewijding in voor mensen met epilepsie. Door onze jarenlange ervaring zijn we een solide partij binnen de epilepsiewereld en de goededoelenbranche. We committeren ons gedurende langere tijd aan onze aandachtsgebieden en aan andere partijen. Verder werken we met toetsbare doelstellingen. Met het fonds en de medewerkers kan met een gerust hart een relatie worden aangegaan.

Betrokkenheid

Betrokken medewerkers vormen de spil van het Epilepsiefonds. De medewerkers van het fonds hebben het welzijn van mensen met epilepsie hoog in het vaandel staan. Mensen met epilepsie en hun directe omgeving worden persoonlijk en mensgericht benaderd en kunnen op het fonds rekenen. De medewerkers worden op onmisbare wijze ondersteund door een groot aantal zeer betrokken vrijwilligers die vaak al jarenlang verbonden zijn aan het Epilepsiefonds.

Samenwerking

Om onze doelen te bereiken, is samenwerking noodzakelijk. We werken samen met andere (epilepsie)partijen aan een betere zorg voor en behandeling van mensen met epilepsie waarbij we rekening houden met elkaars belangen. We werken multidisciplinair, komen afspraken na, luisteren, zijn collegiaal en delen onze kennis.

Professionaliteit

Het Epilepsiefonds is zijn achterban van dienst met hoogwaardige kennis en faciliteiten. De medewerkers zijn vakkundig geschoold en zorgen ervoor dat zij bijblijven in hun vak. Nieuwe medewerkers worden geselecteerd op basis van adequate kennis en ervaring. We streven ernaar de kwaliteit op een hoog peil te houden en onze diensten en producten op een efficiƫnte en effectieve manier ter beschikking te stellen.