Reisgarantie

NBAV

Het Epilepsiefonds is aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV). De NBAV heeft als doel de belangen van de aangesloten leden te behartigen. De NBAV staat voor een lange reeks kwaliteitscriteria waaraan haar leden moeten voldoen. Je kunt hierbij denken aan goede verzekeringen voor deelnemers en organisatie, adequate begeleiding, een goede bereikbaarheid, een afdoende calamiteitenplan en noodprocedures. Lees meer op www.nbav.nl.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Het Epilepsiefonds (KvK 41183884) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.