Medicinale cannabis

In de media en op internet zijn berichten te vinden over de werking van cannabisolie. Deze klinken voor (ouders van) patiënten met een moeilijk behandelbare epilepsie hoopgevend. Ook het Epilepsiefonds merkt dat ouders, verzorgers en andere betrokkenen vragen hebben. Het Epilepsiefonds volgt het standpunt van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (Liga) en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).

Dit standpunt is verwoord in een persbericht van 5 april 2016. Hierin staat dat de Liga artsen ontraadt om cannabis voor te schrijven als middel tegen epilepsie omdat er tot nu toe onvoldoende gegevens bekend zijn over de effectiviteit en veiligheid van cannabisolie bij epilepsie. Het Epilepsiefonds houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Soms zoeken (ouders van) patiënten zelf wegen om cannabisolie te verkrijgen. Ze bestellen het in de publieke opinie als 'natuurlijke stof' beleefde cannabisolie via internet of bereiden zelf cannabisolie. Ook deze praktijk kan volgens de Liga onvoldoende op verantwoorde wijze door artsen worden begeleid. Wanneer patiënten op eigen initiatief cannabisolie gebruiken, is het raadzaam dit te melden bij de behandelend neuroloog.