CBF-Erkenning en ANBI

CBF-Erkenning

Het Epilepsiefonds is een erkend goed doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze erkenning wordt door het CBF toegekend aan goede doelen die voldoen aan strenge eisen op het gebied van transparantie, toezicht en maatschappelijke impact. Alleen goede doelen die aan de eisen van het CBF voldoen, mogen het CBF-logo gebruiken op onder andere collectebussen en briefpapier. Meer informatie over het CBF-erkenningsregeling vindt u op www.cbf.nl.

Sinds 2019 maakt het CBF erkenningspaspoorten van erkende goede doelen. Het erkenningspaspoort van het Epilepsiefonds is hieronder te downloaden. 

CBF Erkenningsrapport

ANBI

Het Epilepsiefonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor instellingen die zijn aangewezen als ANBI gelden speciale fiscale voordelen bij schenken, erven en giften. Zo is het Epilepsiefonds vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor volledig ten goede aan de epilepsiebestrijding. Donateurs kunnen giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, binnen de daarvoor geldende regels.

Een instelling wordt alleen aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over ANBI's en kunt u controleren of uw donatie aftrekbaar is.

Onze naam:

Koninklijk Epilepsiefonds - De Macht van het Kleine.

Onze doelstelling:

De missie van het Epilepsiefonds is om bij te dragen aan het beter begrijpen en behandelen van de aandoening epilepsie. Ook werken we mee aan een betere zorg en een beter leven voor mensen met epilepsie.

Ons fiscaal nummer/ RSIN:

002609502

Onze contactgegevens:

We helpen u graag. U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Onze bestuurssamenstelling:

Het Epilepsiefonds wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De directeur (bestuurder) Joost Wijnhoud en de Raad van Toezicht hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur/directiereglement.


Onze strategie:

In ons strategisch plan leest u wat wij de komende jaren van plan zijn.

Ons beloningsbeleid:

Ons beloningsbeleid is te vinden op pagina 40 van ons jaarverslag.