Proefdieren

Het Epilepsiefonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek waarbij soms proefdieren nodig zijn. Wij zijn tegen onnodig gebruik van proefdieren en voeren dan ook een terughoudend beleid.

Standpunt Samenwerkende GezondheidsFondsen

Het Epilepsiefonds onderschrijft het gezamenlijke standpunt over onderzoek met dierproeven dat is ontwikkeld door de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF). De belangrijkste punten daaruit zijn als volgt:

  • Proefdieronderzoek is voor sommige onderzoeken wettelijk verplicht en nodig om levensreddende of betere behandelingen voor patiënten te realiseren. 
  • De SGF investeert in de ontwikkeling van betere, humane meetmodellen en zet zich samen met andere partijen in om de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven te stimuleren.
  • De richtlijnen van de gezondheidsfondsen eisen dat onderzoekers hun best doen om overal waar dat kan en mag alternatieven te vinden voor dierproeven.
  • De overheid stelt strenge eisen die gericht zijn op zo min mogelijk proefdieren en zo min mogelijk leed voor proefdieren.
  • Om de transitie naar proefdiervrije innovaties te laten slagen en steeds meer humane meetmodellen te ontwikkelen zijn samenwerking, tijd en financiële ondersteuning cruciaal. Hier zetten de gezondheidsfondsen zich volledig voor in.

U kunt het volledige standpunt over dierproeven van de SGF (pdf) downloaden.

Transitie Proefdiervrije Innovatie

Gezondheidsfondsen zetten zich samen met andere partijen in om alternatieven voor dierproeven te stimuleren. Dit doet de SGF door te investeren in de ontwikkeling van humane meetmodellen. Ook is de SGF is partner van Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI). Namens de SGF gaf Tom Oostrom een interview over dit onderwerp dat u hier kunt lezen.

Binnen de transitie naar proefdiervrije innovaties werken wetenschappers, bedrijven en overheden samen om onderzoeken en testen zonder dieren sneller en beter de ruimte te geven. Hierbij staat de relevantie voor mens, dier en ecosysteem centraal. Samen met partnerorganisaties als KNAW, RIVM, ZonMw, Stichting Proefdiervrij en de Rijksoverheid heeft de SGF de ambitie om Nederland koploper in deze transitie te maken. Vanuit de Rijksoverheid zijn zes departementen betrokken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de regie. Voor meer informatie over de transitie klik hier.

Computermodel alternatief voor proefdieren

Dr. Frans Leijten en dr. Geertjan Huiskamp van het UMC Utrecht Hersencentrum en wiskundigen prof. Stephan van Gils en dr. Hil Meijer van de Universiteit Twente doen met subsidie van het Epilepsiefonds en ZonMw onderzoek naar het verkorten van het traject dat patiënten doorlopen die voor epilepsiechirurgie in aanmerking komen. Bij dit onderzoek gebruiken zij een computermodel dat een stuk van de hersenschors met zenuwcellen nabootst.

In het computermodel kunnen ook epileptische aanvallen worden opgewekt. De EEG-signalen van deze aanvallen zien er hetzelfde uit als bij 'echte' patiënten. Dankzij dit computermodel kunnen nu alle manieren van stimulatie worden onderzocht die gebruikt worden om de epilepsiehaard te vinden, en kunnen ook de effecten van medicatie in kaart worden gebracht. Verder maakt het model het onderzoeken en het lokaliseren van het epileptische gebied in de hersenen tijdens de operatie mogelijk, waardoor langdurige registratie in de schedel vooraf niet meer nodig is.

Als het computermodel goed blijkt te voorspellen, kan het uiteindelijk ook worden toegepast bij ander epilepsieonderzoek en in andere instellingen. Op deze manier kunnen meer vragen over epilepsie worden beantwoord, zonder dat onderzoekers een beroep hoeven te doen op proefdieren.