Samenwerking farmaceutische industrie

Het Epilepsiefonds werkt samen met farmaceutische bedrijven. Dat biedt kansen maar brengt ook risico’s met zich mee. In de samenwerking met de farmaceutische industrie gelden onderstaande uitgangspunten en voorwaarden:

  • Samenwerking heeft altijd tot doel het bevorderen van de missie van het Epilepsiefonds.
  • Het Epilepsiefonds is vrij om donaties aan te nemen van farmaceutische bedrijven. Het fonds kan deze donaties op dezelfde manier gebruiken als donaties van particulieren en bedrijven.
  • Sponsoring geeft farmaceutische bedrijven niet het recht om de inhoud te bepalen van communicatie-uitingen van het Epilepsiefonds.
  • In de samenwerking met de farmaceutische industrie blijft het Epilepsiefonds onafhankelijk en onpartijdig. Het fonds zal nooit een speciale fabrikant of specifiek product aanbevelen.
  • Het Epilepsiefonds kan zijn medewerking geven aan de ontwikkeling van informatief materiaal door farmaceutische bedrijven. Het fonds werkt niet mee aan reclame voor een product.
  • Alle vormen van samenwerking met farmaceutische bedrijven worden contractueel vastgelegd.