Vergoeding detectie- en alarmeringsapparatuur

Sommige mensen met epilepsie hebben aanvallen met een direct risico. Ze komen bijvoorbeeld niet zelf bij uit de aanvallen of hun ademhaling stopt. Dit kan tot levensbedreigende situaties leiden. Vooral zeer zware aanvallen die ’s nachts optreden, zijn voor deze mensen en hun omgeving soms een bron van zorgen en ongerustheid. Gelukkig bestaat er detectie- en alarmeringsapparatuur die deze aanvallen meldt. Zo kan de omgeving op tijd ingrijpen. Deze apparatuur is echter duur en wordt vaak niet vergoed door ziektekostenverzekering. Ook blijkt de apparatuur niet voor iedereen geschikt.

Omdat vooraf niet aan te geven is of het gebruik van detectie- en alarmeringsapparatuur nut heeft, is het Epilepsiefonds in 2010 een proef gestart om mensen vóór aanschaf deze apparatuur te laten uitproberen. Normaal kunnen de mensen de apparatuur maar twee weken uitproberen en dat bleek te kort. Epileptische aanvallen komen vaak onregelmatig voor en zijn niet altijd hetzelfde. Mensen hebben dus meer tijd nodig om deze oplossing uit te proberen. Daarom betaalt het Epilepsiefonds voor een periode van drie maanden het huurbedrag aan de leverancier. Dit heeft in de helft van de gevallen geleid tot aanschaf van de apparatuur. Meer informatie over onze leenregeling van detectie- en alarmeringsapparaten kunt u op deze website vinden.

Detectie- en alarmeringsapparatuur kunnen levensreddend zijn, net als saturatiemeters, die veelal worden gebruikt bij kinderen waarbij het zuurstofgehalte in het bloed kan dalen tijdens een aanval. Helaas is de vergoeding van dergelijke apparatuur niet structureel geregeld en afhankelijk van de vastberadenheid van artsen en de welwillendheid van verzekeraars. Het Epilepsiefonds pleit ervoor dat zowel saturatiemeters als aanvals- en detectieapparatuur, die door een gespecialiseerd (kinder)neuroloog worden voorgeschreven, vergoed worden vanuit het basispakket van de verzekerde zorg. We hebben samen met de Epilepsie Vereniging Nederland, de Nederlandse Liga tegen Epilepsie en de epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe hiervoor een lobby gevoerd bij het Zorginstituut Nederland. Dit heeft echter niet geleid tot een wijziging van het standpunt van het Zorginstituut.