Documentaire

Twee kinderen met epilepsie worden in de documentaire 'Kinderen met epilepsie' gevolgd. Een kind heeft absences, het andere kind heeft absences en tonisch-clonische aanvallen.

Hun ouders, de leerkracht, de intern begeleider, de onderwijskundig begeleider en de sportbegeleider vertellen ieder vanuit hun eigen ervaring wat de epilepsie betekent voor het kind en voor henzelf. De kinderneuroloog legt uit wat epilepsie is en wat er allemaal bij komt kijken.

Deze documentaire is onderdeel van een pakket met meer materialen voor leerkracht en leerling. Meer voorlichtingsmateriaal over epilepsie vindt u in onze webwinkel.