Focale aanvallen

Focale aanvallen worden ook wel aanvallen met een focaal begin genoemd en heetten vroeger partiële aanvallen. Wat er tijdens een focale aanval gebeurt en hoe deze er uitziet, hangt af van de plek in de hersenen waar de aanval plaatsvindt en welke functie dat gedeelte van de hersenen heeft.

Plaats in de hersenen
Focale aanvallen beginnen in en beïnvloeden een gedeelte van de hersenen, ook wel de 'focus' of haard van de aanvallen genoemd. Het kan gaan om een klein gedeelte in een van de hersenkwabben of een groter gedeelte in een hersenhelft.

Mate van gewaarwording
Focale aanvallen worden verder beschreven afhankelijk van iemands niveau van gewaarwording bij een aanval. Dit wil zeggen of iemand zich wel of niet bewust is van de aanval en van wat er om hem heen gebeurt. Deze aanvallen worden daarom ingedeeld in focale aanvallen met intacte gewaarwording en focale aanvallen met verminderde gewaarwording.

Symptomen
Wat er tijdens een focale aanval gebeurt en hoe deze er uitziet, hangt af van het gedeelte van de hersenen waar de aanval plaatsvindt en wat dat gedeelte van de hersenen normaalgesproken doet. Sommige focale aanvallen gaan gepaard met bewegingen. Dit worden motorische symptomen genoemd. Andere aanvallen gaan gepaard met ongebruikelijke gevoelens of sensaties. Dit worden niet-motorische symptomen genoemd.

Motorische symptomen
Motorische symptomen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Lipsmakken of kauwbewegingen;
 • Continu dingen/objecten oppakken;
 • Wrijven of trekken aan kleding;
 • Plotseling verliezen van spierspanning waardoor ledematen slap worden;
 • Plotseling stijf worden van ledematen;
 • Zich herhalende schokkende bewegingen die zich voordoen aan een kant of beide kanten van het lichaam;
 • Een luide schreeuw slaken of geluid maken;
 • Vreemde houdingen aannemen of zich herhalende bewegingen maken, zoals fiets- of trapbewegingen.

Niet-motorische symptomen
Niet-motorische symptomen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Een opstijgend gevoel vanuit de maag of een déjà vu (dit is een gevoel dat men iets al eerder heeft meegemaakt);
 • Iets ongebruikelijks ruiken of proeven;
 • Een plotseling intens gevoel van angst of vreugde;
 • Een vreemd gevoel zoals een 'golf' die door het hoofd gaat;
 • Verstijvingen of spiertrekkingen in een gedeelte van het lichaam, zoals een arm of hand;
 • Een doof gevoel of juist tintelend gevoel;
 • Een gevoel dat een arm of been groter of juist kleiner voelt dan het in werkelijkheid is;
 • Visuele verstoringen zoals gekleurde of knipperende lichten zien of hallucinaties (iets zien dat er in werkelijk niet is).

Focaal naar bilateraal tonisch-clonische aanval
Soms verspreiden focale aanvallen zich van een gedeelte van de hersenen (ook wel hemisfeer genoemd) naar beide zijden van de hersenen. Dit wordt een focaal naar bilateraal tonisch-clonische aanval genoemd. Als dit gebeurt, raakt iemand/de persoon bewusteloos en heeft meestal een tonisch-clonische aanval. Als dit heel snel achter elkaar gebeurt, kan men het niet opmerken dat de aanval al begonnen is als een focale aanval.