Myoclonische aanval

Bij een myoclonische aanval trekken spieren in armen en/of benen zich vrij plotseling samen waardoor schokjes optreden. Soms gaat het om één schokje, soms om een hele serie. Een enkele keer doet het hele lichaam mee. De schokjes duren zo kort dat het bewustzijn niet of niet waarneembaar wordt verstoord. Als de spierschokjes hevig zijn, kan iemand vallen. Een myoclonische aanval duurt kort en mensen herstellen zich snel na een aanval.

Dit filmpje van een myoclonie is afkomstig van de dvd Epilepsie in beeld. Deze aanval is zo realistisch mogelijk nagespeeld. Na afloop van de aanval krijgt u tips hoe u moet handelen tijdens en na de aanval. Andere soorten aanvallen kunt u bekijken bij Aanvallen in beeld.