Lotgenotencontact

Hoe iemand zijn of haar epilepsie beleeft en ermee omgaat, is voor iedereen anders. Voor sommige mensen helpt het om over hun epilepsie en de ervaringen en beperkingen die zij ervaren te praten met anderen die ook epilepsie hebben of de zorg hebben voor iemand met deze aandoening.

Epilepsie Vereniging Nederland

Epilepsie Vereniging Nederland

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de landelijke patiëntenbelangenorganisatie. Zij biedt onder andere lotgenotencontact aan, bijvoorbeeld aan volwassenen, ouders met kinderen en partners van mensen met epilepsie. De EVN organiseert groepsgesprekken of themabijeenkomsten voor mensen met epilepsie in het land of in de regio. Ook kunt u via de EVN een-op-eencontact zoeken met iemand die epilepsie heeft.

Wilt u meer informatie over deze mogelijkheden en het werk van de EVN? Bezoek dan de website.

Stichting ZIE

Stichting ZIE

Stichting ZIE (Zorg Intensief en Epilepsie) is er voor alle gezinnen met een kind met een epilepsiesyndroom of met moeilijk instelbare epilepsie. Stichting ZIE streeft naar een optimale behandeling, een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en goede steun en begeleiding voor de omgeving. Stichting ZIE is er van overtuigd dat kennis over epilepsie en de bijkomende problematiek cruciaal is voor een zo optimaal mogelijk leven. Stichting ZIE zet daarom actief in op informatievoorziening over epilepsie en alles wat erbij komt kijken. Dit doen ze onder andere door het bieden van lotgenotencontact. De betrokken en getrainde ervaringsdeskundigen bieden op afspraak een luisterend oor.

Hebt u behoefte aan een luisterend oor? Stuur dan een mail naar info@stichtingzie.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.