Epilepsie op school

Een epileptische aanval komt vaak onverwachts. Ook op school kan een kind een aanval krijgen. Het is belangrijk om de leerkracht goed op de hoogte te brengen van de epilepsie van uw kind, zodat hij weet wat er moet gebeuren als uw kind een aanval heeft.

Wat te doen bij een aanval in de klas

Het is belangrijk de leerkracht duidelijke informatie te geven over de epilepsie van uw kind. Als uw kind aanvallen heeft, maak dan een aanvalsprotocol op. Noteer hierin duidelijk:

  • hoe de aanval eruitziet;
  • wat er gedaan moet worden bij een aanval;
  • of er noodmedicatie toegediend moet worden en zo ja, welke medicatie, hoeveel medicatie en na hoeveel minuten. Als het om midazolamneusspray gaat, bekijk dan ons filmpje;
  • belangrijke telefoonnummers.

Laat de behandelend arts het aanvalsprotocol goedkeuren. Verder is het belangrijk dat degene die de medicatie toe moet dienen op de hoogte is van het protocol en goed is geïnstrueerd.

Vooroordelen

Uiteraard is het belangrijk dat een kind zich prettig voelt op school. Een kind wil graag zo normaal mogelijk worden behandeld. Sommige kinderen met epilepsie worden onzeker omdat ze bang zijn dat ze een aanval krijgen. Ook kunnen kinderen nog weleens aanlopen tegen vooroordelen over epilepsie. Openheid en duidelijke informatie over epilepsie zijn daarom belangrijk. Soms kan het helpen als het kind zelf een spreekbeurt houdt over epilepsie zodat de andere kinderen uit de groep beter begrijpen wat het inhoudt.

Tips voor leerkrachten van een kind met epilepsie:

  • Als u een kind met epilepsie in de klas hebt, bespreek dan met het kind/de ouders of het kind dit aan de klas bekend wil maken en op welke manier.
  • Vraag bij de ouders om belangrijke informatie over de epilepsie van het kind.
  • Voor leerkrachten en leerling zijn er films en diverse andere materialen gratis te downloaden om meer te weten te komen over epilepsie of om dit bespreekbaar te maken.

Leerproblemen door epilepsie

De meerderheid van de kinderen met goed behandelbare epilepsie heeft geen leerproblemen die direct het gevolg zijn van epilepsie. Soms missen kinderen wel stukjes informatie, bijvoorbeeld als ze absences hebben. Dan raken ze even weg en hebben niet alles gezien of gehoord, waardoor ze moeilijk bepaalde verbanden kunnen leggen. Het is goed om hier als leerkracht rekening mee te houden. Als een kind net een aanval heeft gehad, kan het concentratievermogen wat minder zijn.

Epilepsie is een functiestoornis van de hersenen. Dat kan betekenen dat de hersenen soms minder goed functioneren. Bij de meeste kinderen met epilepsie valt dit in de praktijk mee, maar wanneer er leerproblemen optreden, zijn die vooral het gevolg van:
  • geheugenstoornissen (waardoor het geleerde snel vergeten wordt);
  • aandachtsstoornissen (vooral minder alert zijn);
  • tempostoornissen (trager reageren en trager opnemen van informatie).

Deze stoornissen kunnen ook een bijwerking zijn van de medicijnen. Het is soms moeilijk om te bepalen wat de werkelijke oorzaak is. Kinderen die bijvoorbeeld een moeilijk behandelbare epilepsie hebben, slikken vaak ook veel medicijnen waardoor meer bijwerkingen kunnen optreden. De behandelend arts kan het beste beoordelen of de stoornissen veroorzaakt worden door de epilepsie of door de medicijnen. Bij leerproblemen wordt soms een neuropsychologisch onderzoek gedaan.

Onderwijskundige begeleiding

Een leerling met epilepsie die in het reguliere onderwijs extra begeleiding nodig heeft, kan hulp krijgen van onderwijskundige begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie. Deze begeleiding is specifiek op het onderwijs gericht, zowel in het reguliere (basis- en voortgezet) onderwijs als het speciale onderwijs. Ook leerkrachten kunnen hier gebruik van maken. Met de informatie die de onderwijskundige begeleiding biedt, is de leerkracht beter in staat een kind met epilepsie de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft.

Voor leerlingen die als gevolg van epilepsie (grote) leer- en of gedragsproblemen krijgen, zijn er drie speciale scholen, verbonden aan de epilepsiecentra.