Bij wie en op welke leeftijd

Er zijn in Nederland zo'n 120.000 mensen met epilepsie. Per jaar krijgen ongeveer 14.000 mensen in ons land de diagnose epilepsie. Met een behandeling wordt uiteindelijk ongeveer 70% aanvalsvrij. Bij mannen komt epilepsie 15% vaker voor dan bij vrouwen.

Leeftijdscategorieën

Epilepsie kan op elke leeftijd voorkomen en ontstaan, maar begint meestal op jonge leeftijd (voor of rond het 20e levensjaar). Bij mensen tussen de 20 en 60 jaar doen zich relatief weinig nieuwe gevallen van epilepsie voor. Na het 60e jaar is er weer een grotere kans om epilepsie te krijgen. Deze kans stijgt met het toenemen van de jaren en is het grootst vanaf het 75e jaar. Een aantal vormen is leeftijdsgebonden. Dat wil zeggen dat de aanvallen in een bepaalde leeftijdsperiode voorkomen en met het ouder worden verdwijnen. Veel vormen van epilepsie worden echter veroorzaakt door aanleg, een hersenziekte of een hersenbeschadiging. Die aanvallen verdwijnen zelden spontaan.

Onderstaand filmpje is afkomstig van de dvd Epilepsie in beeld.

Hersenbeschadiging geeft meer kans op epilepsie

Mensen met een hersenbeschadiging hebben een grotere kans om epilepsie te krijgen. Deze hersenbeschadiging kan ontstaan zijn voor of tijdens de geboorte, of door een ongeval, infectie of hersenbloeding of -infarct. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt epilepsie zeer veel voor, ongeveer 30% heeft een vorm van epilepsie.

Kinderen

Als uw kind de diagnose epilepsie krijgt, kan dat veel vragen oproepen. Welke onderzoeken en behandelingen krijgt uw kind? En mag het nog wel alleen buiten spelen?

Epilepsie bij kinderen

Ouderen

De kans op epilepsie neemt toe naarmate mensen ouder worden. Andere hersenaandoeningen, zoals een beroerte, zijn de meest voorkomende oorzaak van epilepsie bij mensen ouder dan 60.

Epilepsie op latere leeftijd

Verstandelijk beperkten

30% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft epilepsie. Bij hen is het vaak extra moeilijk om de aanvallen onder controle te krijgen.

Hersenstoornis vergroot kans op epilepsie