Uitlokkende factoren

Aanvallen komen vaak onverwachts. De onvoorspelbaarheid wanneer een aanval komt, is voor veel mensen met epilepsie erg vervelend. Daarom gaan ze vaak op zoek naar de aanleiding voor hun aanvallen. Als je weet wat de aanleiding is, kun je immers bepaalde omstandigheden vermijden. Helaas is er vaak geen aanleiding aan te wijzen. In sommige gevallen is de aanleiding echter wel helder. Er bestaat dan een duidelijk verband tussen bepaalde situaties en het krijgen van een aanval. Er zijn dan uitlokkers, ook wel 'triggers' genoemd, die de kans op een aanval vergroten.

Bekende uitlokkers van aanvallen kunnen zijn:

  • overmatig alcoholgebruik;
  • bepaalde vormen van drugs;
  • slaaptekort;
  • de periode voor of na spanningen/emoties/stress;
  • de periode voor en tijdens de menstruatie (hormonale veranderingen);
  • lichtflitsen (bij 3-5% van de mensen met epilepsie);
  • temperatuurswisseling zoals bij koorts;
  • het niet innemen van de medicatie.

Sommige mensen krijgen eenmalig een aanval in hun leven door een uitlokker.

Breng aanvallen in kaart

Het kan handig zijn om gedurende een langere periode de aanvallen te noteren in een aanvalskalender of in onze epilepsieapp. Wanneer trad er een aanval op? Onder welke omstandigheden? In sommige gevallen blijkt dan dat bepaalde uitlokkers een rol spelen. Dat is goed om te weten want als iemand weet dat uitlokkers een rol spelen, kan hij proberen die te vermijden. Maar soms wordt door het bijhouden van de aanvallen juist duidelijk dat er geen concrete aanleiding of trigger van de aanval is. Dat is ook goed om te weten, want dat voorkomt dat mensen zichzelf onterechte beperkingen opleggen.

Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Bel ons via de Epilepsie Infolijn, 030 634 40 64 of mail ons.

Gelegenheidsaanvallen

Soms krijgt iemand eenmalig een aanval en kan er een duidelijke aanleiding voor de aanval worden aangewezen. In dat geval is er geen sprake van epilepsie, maar van een gelegenheidsaanval.

Gelegenheidsaanvallen voorkomen

Koortsstuipen

Jonge kinderen zijn bij koorts gevoelig voor stuipen. Ongeveer 2 tot 5% van de kinderen tot 5 jaar heeft weleens een koortsstuip. Wat kunt u doen als uw kind hier last van heeft?

Hoe herkent u een koortsstuip?

Lichtflitsgevoeligheid

Bij lichtflitsgevoelige epilepsie worden aanvallen uitgelokt door lichtflitsen, zonlicht, streeppatronen of kleurwisselingen. Het wordt ook wel visueel gevoelige, of fotosensitieve epilepsie genoemd.

Wat is lichtflitsgevoelige epilepsie?